Diensten / Onderwijs

Onderwijs (Cluster 2)

A. Inburgering & NT2
Inburgering is sinds 2013 geen taak meer van de gemeenten. Dit ontslaat inburgeraars niet van hun plicht een inburgeringdiploma te halen, willen zij zich hier in Nederland vestigen. Ook wanneer iemand zich wil naturaliseren dient hij of zij minimaal NT2 op A2 niveau te behalen. Voor de kosten kunnen zij beroep doen op een lening via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs ). Divers-city biedt NT2 en inburgeringcursussen, collectief en individueel (op maat) tegen gunstige en scherpe kosten. Onze lessen worden verzorgd door gespecialiseerd docenten. Zij hebben langdurige ervaring met deze lessen en de doelgroepen. Maak vrijblijvend een afspraak voor een intake om te bepalen hoe lang jouw traject kan duren en wat de kosten zijn.

B Taalstages
Inburgeraars die bezig zijn met een inburgering of NT2 traject kunnen geholpen worden aan een taalstage waarin zij praktisch Nederlands leren en datgene direct toepassen wat zij in de cursus geleerd hebben. Zo voorkomt men dat de taalkennis passiever wordt. Bovendien ervaren kandidaten zo het nut van de taal en zullen zij meer en actiever mee doen met hun taallessen

C Bestrijden van schooluitval
Schooluitval voor jongeren is één van de directe oorzaken van hun werkloosheid. Doordat zij geen of onvoldoende basisberoepskwalificaties hebben zij meestal minder kans op de arbeidmarkt. We bieden op basis van eigene ervaring en expertise op dit gebied effectieve collectieve en individuele trajecten om schoolverlaters zowel in preventieve als curatieve zin te begeleiden naar een kwalificatie.